Είναι το θεμέλιο για την αποτελεσματική θεραπεία: η σε βάθος κατανόηση του αιτίου για τα συμπτώματα, που παρουσιάζουν οι ασθενείς. Πρέπει να αποκαλυφθεί ποιοι ιστοί του κορμού ή των άκρων πάσχουν και με ποιο τρόπο έχει διαταραχθεί η φυσιολογική δομή και λειτουργία τους.

Η εξέταση πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας, δηλαδή αντιμετωπίζω το κινούμενο σώμα σαν ένα μηχανισμό, του οποίου τα εξαρτήματα (μύες, τένοντες, αρθρικοί χόνδροι, μεσοσπονδύλιοι, δίσκοι, κόκαλα, νεύρα) επηρεάζονται το καθένα ξεχωριστά σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, αλλά και αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους, σε κάθε κίνηση ή παρατεταμένη παραμονή σε μία θέση. Η πολύ καλή γνώση της ανατομίας και της κινητικής συμπεριφοράς των ιστών του κορμού και των άκρων επιτρέπει να εξαχθούν κατατοπιστικά συμπεράσματα από τις απαντήσεις των ασθενών σχετικά με το ιστορικό της πάθησής τους και από τις λεπτομέρειες, που καταγράφω ενώ τους ζητώ να κάνουν διάφορες κινήσεις ή ψηλαφώ στα σημεία πόνου.

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, ηλεκτρομυογραφήματα), που πιθανώς ό ασθενής έχει πραγματοποιήσει, παίζουν ρόλο συμβουλευτικό στη διαδικασία καθορισμού του γενεσιουργού αιτίου της πάθησής του. Η λεπτομερής κλινική εξέταση παίζει τον καθοριστικό ρόλο.

Αλέξανδρος Ι. Καψαμπέλης

Φυσικοθεραπευτής
Μάστερ "MSc in Hand & Upper Limb Therapy"
"Accredited Hand Therapist"  στη Μεγ. Βρετανία
Πτυχιούχος Θεραπευτής (cert MDT) Σπονδυλικής Στήλης

 

Brain-Body Control Centre of Therapy and Exercise Kolymbari Chania

Τηλε-φυσικοθεραπεία με θεραπευτικές ασκήσεις μέσω internet

Επικοινωνία:

Κινητό τηλέφωνο. 6977421570 
email: alkapsabel@yahoo.gr

 

Ακολουθήστε μας στο

Search